Akdeniz Üniversitesi

 

Hakkımızda

Radyoizotop görüntüleme ve tedavisinde kapsamlı hizmetler sağlayan merkezimiz Akdeniz Bölgesi ve diğer komşu Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Orta Doğu ülkeleri için bir referans hastanedir.
Bölümümüz Tru-D teknolojili pozisyon emisyon tomografisi (PET)/CT, iki tek foton emisyon bilgisayarlı tomografisi (SPECT) tarayıcılar ve kemik yoğunluğu ölçümü için DEXA ve ultrasonografi ile donatılmıştır. Bölümümüzde 4 klinik deneyimli ve sertifikalı Nükleer Tıp uzmanı ve yüksek eğitimli teknisyenler vardır.

Radyonüklid Tedavi Peptit Reseptör Radyonüklid Tedavi (PRRT)

Bu, ameliyata elverişli olmayan metastatik veya kısmen ayrılmış nöroendokrin tümörler için yapılan moleküler hedefli bir tedavidir. Bu tedavi ayrıca yüksek somatostatin reseptörleri içeren diğer tümörler için de kullanılabilir. Tedavi, radyoaktif somatostatin analogunun intravenöz uygulaması ile gerçekleştirilir. (Örneğin Lutesyum-177 veya İtriyum-90 işaretli radyopeptit.

Radyosinovektomi

Bu, kronik eklem sinovitlerini veya sinoviyal süreçleri tedavi etmek için yapılan radyonüklid tedavidir. En yaygın ana şikâyetleri kronik inflamatuar artrit örneğin romatoid artrit ve hemofilik sinovittir. Tedavi İtriyum-90, Renyum-186 ve Erbiyum-169’un koloidal şekilde intraartiküler enjeksiyonu ile gerçekleştirilir.

İyot-131 MIBG Tedavisi

 Bu çalışma feokromositoma, paraganglioma, nöroblastom, medüller tiroid kanseri ve karsinoid tümörler gibi ameliyata elverişli olmayan metastatik nöroektodermal tümörlerin tedavisinde sistematik olarak uygulanan bir radyoterapidir.

Radyoaktif İyot Tedavisi

Bu tedavi, tirotoksikoz (örneğin Graves hastalığı, toksik multinodüler guatr veya toksik adenom) ve farklılaşmış tiroid karsinomların tedavisi için radyoaktif iyot’un (iyot-131) oral yolla verilmesidir.

Kemik Ağrısı Palyatif Tedavisi

Kemik arayıcı radyofarmasötikler (örneğin stronsiyum-89 klorür, samaryum-153, renyum-188) kemik metastazından ağrıları hafifletmesi için kullanılır.

Selektif Intern Radyoterapi (SIRT)

Bu cerrahi yötemlerle çıkarılamayan karaciğer tümörleri için olan bir lokal radyasyon tedavi şeklidir. Prosedür girişimsel radyologlar ile yakın koordinasyon içinde, tümörleri besleyen damarların içine radyoaktif Yitriyum-90 mikroküreler verilerek gerçekleştirilir.

Radyo-etiketlenmemiş (örneğin İyot-131, İtriyum-90) anti-CD20 monoklonal anrikor tedavisi refraktör veya nüks düşük dereceli non-hodgkin lenfoma içindir.

Nükleer Tıp Görüntüleme

Konumlu Emisyon Tomografisi (PET)

 Onkoloji, kardiyoloji ve nöroloji için gelişmiş bir görüntüleme tekniğidir. Modern füzyon PET/CT tarayıcısı anatomik korelasyon ile fonksiyonel bilgi sağlar. Şu anki radyoaktif izleyciler şunlardır;

* Miyokard canlılığı değerlendirmek ve erken bunama ve refrakter epilepsisinin erken çalışması, tümör ve enfeksiyon görüntüleme için Flor-18 FDG.

* Nöroendokrin ve diğer somatostatin reseptörü pozitif tümörler için Galyum-68 DOTA.

Rutin Nükleer Tıp Taraması

* Kemik metastazlarının ve diğer iskelet anomalilerinin değerlendirilmesi için kemik sintigrafisi. Kemik kütlesi ve osteopeni ve osteoporoz değerlendirmesi için kemik mineral yoğunluk ölçümü.

* Serebrovasküler yetmezliği, epilepsi ve beyin ölümü için beyin perfüzyon görüntüleme.

* Gastrointestinal çalışmalar (örneğin radyonüklid etiketli kırmızı kan hücreleri taraması, Mechkel taraması, hepatobilier tarama, mide boşaltma çalışması ve periton tarama)

* Nöroendokrin tümörler için İyot-131 MIBG ve İndiyum-111 octreotide görüntüleme.

* Hiperparatiroidizm paratiroid adenomu lokalizasyonu için paratiroid sintigrafisi.

* Pulmoner emboli için V / Q taraması dâhil olmak üzere akciğer çalışmaları ve ameliyat öncesi akciğer fonksiyon ölçümü için akciğer perfüzyon sintigrafisi..

* Lenfödem için lenfosintigrafi

* Meme kanserleri için sentinel node sintigrafisi ve rayonüklid okült lezyon lokalizasyonu (ROLL).

* Enfeksiyon lokalizasyonu için etiketli beyaz-kan hücreleri tarama.

* Miyokard perfüzyon görüntüleme ve radyonüklid kapılı ventrikülografi ile nükleer kardiyoloji

* Renografi, kaptopril çalışmaları ve renal kortikal görüntüleme dâhil olmak üzere böbrek görüntüleme.

* Tiroid nodulleri ve tiroid fonsiyon değerlendirmesi için tiroid sintigrafisi.

Non-Imaging Nükleer Tıp Testleri

Glomerüler filtrasyon hızı değerlendirmesi için TC99m – DTPA böbrek klerens çalışması (in vivo ve in vitro testi)

 

Sayfa Özeti: Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: